Květen 2010

Fouseček

2. května 2010 v 18:47 Písničky ♪
My jsme byli tak zlí a krutý !
Proč, jsme mu to jen udělali ?
Do polí ho odnesly
. . . a myslely, že čas rány zahojí.
Bylo léto večer, skoro každý domů už šel.
Jen my na louce si ještě povídali,

na západ slunce se dívali . . . . .
Pak jsme najednou ztichli, mouraté kotě
před námi stojí, ale Žofinka to není.

Ref:
My jsme byli tak zlí a krutý !
Proč, jsme mu to jen udělali ?
Do polí ho odnesly
. . . a myslely, že čas rány zahojí.

K sobě do bunkru vzali jsme si ho, Fouseček dali mu
jméno. Mlékem a kaší krmili ho, a potom do pokoje
vzali .
Pak nás ale krutá věc napadla, rozhodli jsme se představit
mu Dana. Ten nás donutil říct to dospělím a byl konec s
krásným přátelstvím.

Ref: My jsme byli tak zlí a krutý !
Proč, jsme mu to jen udělali ?
Do polí ho odnesly
. . . a myslely, že čas rány zahojí.

Odnýst do polí jsme ho pak museli, i když udělat

jsme to nechtěli. Do krabice jsme ho hodili,
tak samotného - my blbí - ho tam nechali.
Teš vyčítat budem si to navždycky . . .

© Lenča & Myška